Енергоефективне будівництво в Швейцарії

Ґрунтуючись на яких факторах забудовники Швейцарії приймають рішення на користь енергоефективних будинків?

10.01.2019

Енергоефективний будинок в Швейцарії
Енергоефективний житловий будинок на одну сім'ю, Нідерьонц, Швейцарія. Фото: Штефан Грьоссер.

Житловий енергоефективний будинок, такий, як ця односімейна будівля в м.Нідерьонц швейцарського кантону Берн, все частіше виступає позитивним прикладом для людей, які приймають рішення про будівництво власного житла. Для цього, крім іншого, будинок потребує певного маркування, наприклад, таблички на будівлі, а в ідеалі має надавати можливість відвідати його.

Зараз близько 15% новобудов Швейцарії будуються за стандартом МІНЕРГІ (Minergie). Які ж чинники мають вирішальне значення для приватних забудовників при виборі енергоефективного будинку, і чому ж вони все більше і більше воліють їх будувати? Цим питанням зайнявся один дослідницький проект із психології навколишнього середовища, і з’ясувалося, що приватні забудовники дуже позитивно ставляться до енергозберігаючого будівництва, але для цього їм потрібно провести копітку роботу з пошуку правдивої інформації і компетентних партнерів.

Проект був частиною плану наукових досліджень на тему "Динаміка дифузії енергоефективних будівель". Його проводив Центр міжфакультетної координації загальної екології в Бернському університеті і був завершений в лютому 2018 року¹. Його метою було проаналізувати процеси прийняття рішень різними учасниками будівництва і посилити повсюдне і повне інформування забудовників для прискорення поширення ідеї енергоефективних споруд. У проекті були розроблені дві моделі.

Перша модель, яка буде пізніше представлена ​​в цій статті, відображає ключові фактори, на які посилаються приватні забудовники при прийнятті того чи іншого рішення.

Друга модель – це так звана системно-динамічна модель, яка моделює поширення ідеї енергоефективних будинків у зіставленні зі стандартними архітектурними рішеннями в тій чи іншій міській громаді. Результати моделі прийняття рішень також відобразилися в системно-динамічної моделі.

У процесі дослідження були задіяні всі люди, пов’язані з будівництвом енергоефективних будівель, далі назвемо їх "галузевими експертами". До них відносяться споживачі, підрядники, проектувальники, замовники, різні асоціації, державні установи та постачальники енергії.

чинники на користь будівництва енергоефективного будинку
Графік 1. Модель показує, які чинники відіграють важливу роль у прийнятті рішення щодо будівництва енергоефективного будинку. Зв’язок, який був статистично доведений під час опитування (тобто, який є суттєвим), позначений синіми стрілками. Чим темніше колір стрілки, тим сильніший зв’язок. Незначні зв’язки позначені сірими стрілками. Цифри поруч з деякими чинниками вказують частку явного відхилення. Наприклад, показник відхилення 0,80 в факторі "Образ дії" означає, що його на 80% точно можна пояснити трьома факторами впливу: "точкою зору", "соціальними нормами" і "усвідомленим контролем за своєю поведінкою" (графік належить автору статті).

Спочатку, щоб створити модель прийняття забудовниками рішення саме в бік економії енергії, галузевим експертам було поставлено питання про те, які чинники грають важливу роль при прийнятті рішення за або проти будівництва енергоефективної споруди. Потім запропоновані гіпотези були перевірені за допомогою емпіричного тесту, проведеного під час телефонної розмови з приватними забудовниками, які побудували свої власні будинки в період між 2002-2007 роками. 12% опитаних жили в будинках, побудованих за МІНЕРГІ стандартом.

Мета опитування полягала в з’ясуванні існування зв’язку між психологічними змінними і прийняттям рішення побудувати енергоефективний будинок. Рівень енергоефективності будов опитаних забудовників був визначений на основі оцінки² самих забудовників за допомогою двох їх висловлювань: "Я побудував будинок, який споживає набагато менше енергії, ніж це прописано в законі³" і "При будівництві будинку я вклав гроші в енергозберігаючі технології, наприклад, у кращу ізоляцію, енергозберігаючу систему опалення і т.і.". Однак, енергоефективність власного будинку забудовники, здається, переоцінюють, оскільки вони порівнюють свої новобудови з усіма відомими їм будівлями. Із вивчених психологічних змінних "усвідомлений контроль за своєю поведінкою" під час опитування показав найбільший вплив на результат. Іншим важливим фактором стала "точка зору" забудовників (Графік 1).

Де ж забудовики знаходять потрібну їм інформацію?

Фактор "усвідомлений контроль за своєю поведінкою" дав зрозуміти чи є у опитаних учасників можливість, час і гроші для будівництва енергоефективного будинку. Відповіді на ці питання в значній мірі залежали від фактора "Дотримання свободи дії", оціненого за допомогою 5 питань, перерахованих у Графіку 2. Відповіді показують, що, хоча опитані класифікують свої знання про енергоефективність в будівництві як недостатні, але в основному у них була можливість активно знаходити необхідну інформацію. На почуття їх власної компетентності і контролю ситуацією також впливає і той факт, чи обізнаний забудовник про програми надання субсидій і компетентних партнерів із будівництва, і чи є у нього можливість відвідувати екскурсії по енергоефективних домівках. Також було визначено, наскільки часто забудовники зверталися до енергоконсультантів і які джерела інформації вплинули на них найбільше. Найвпливовішим джерелом інформації для більшості опитаних були архітектори (Графік 3).

Дивно, що енергоконсультанти, які надають свої послуги на території всіх кантонів Швейцарії, практично не згадувалися як джерело інформації. А ось потенціал професійних консультаційних фірм з питань енергетики, мабуть, ще не було вичерпано в очах представників опитаних муніципалітетів. Хоча 25% учасників дослідження заявили, що вони все-таки зверталися до консультантів, і часто за рекомендацією самих архітекторів.

Відвідування і огляд енергоефективних будівель також відносно рідко згадується як джерело інформації, хоча, як вже говорилося раніше, можливість особисто подивитися на функціональність і рентабельність енергоефективної споруди, робить сильний вплив на рішення забудовника і є однією з характеристик фактору свободи дій.

Відкриті інтерв’ю, проведені перед фазою опитувань, а також обговорення результатів, проведені у формі семінару з приватними забудовниками та іншими учасниками дослідження показали, що приватні забудовники все ще мають потребу у часі для пошуку актуальної інформації і партнерів за проектами. Наприклад, відповідних кваліфікованих архітекторів, які втілять їх мрії в реальність. Тому, бажаючі побудувати енергозберігаючий будинок повинні запастися терпінням і бути налаштованими рішуче, а також мати у своєму розпорядженні час.

5 питань забудовникам з будівництва енергоефективного будинку
2. Наскільки забудовники вважають себе вільними в образі їх дій, було визначено за допомогою 5 питань.

Позитивне відношення до будівництва енергоефективних будинків

Ставлення забудовників до енергоефективних будівель, як другого за важливістю фактора при прийнятті рішення, є позитивним серед усіх опитаних учасників. Знову ж, таке позитивне ставлення можна пояснити сумісністю мети енергоефективності з іншими важливими будівельними завданнями (Графік 1), такими як естетика, комфорт або рентабельність (Графік 4). Учасники опитування вважають, що енергоефективні будинки, як правило, краще відповідають їх житловим потребам, ніж традиційні, звичайні. А ось укорінена думка про те, що енергоефективні будинки не є естетично красивими, не підтвердився. Навпаки, у відповідях на всі поставлені запитання неможливо було простежити наявність конфлікту у прийнятті рішення, згідно з яким стандартам варто будувати будинок.

Переваги енергозберігаючого будівництва проявляються, зокрема, в підвищеному комфорті, в збільшенні вартості нерухомості і в довгостроковій рентабельності, але, звичайно ж, слід і визнати, що інвестиційні витрати на будівництво будуть вище. На відношення забудовників до енергоефективності також впливають особисті і соціальні норми. Всі опитані згадали той факт, що у них виникає якесь почуття відповідальності і зобов’язання до будівництва будинку згідно енергоефективним стандартам. Таке відчуття у них виникає також через очікування правильного рішення, яке забудовники нібито відчувають з боку сім’ї, друзів, знайомих і архітекторів.

джерела інформації для засбудовників енергоефективних будинків
3. Найважливіші джерела інформації, якими користуються забудовники. Питання були надані учасникам без надання списку пропонованих відповідей.

цілі енергозберігаючого будівництва
4. Питання і усереднені показники відповідей по сумісності енергозберігаючого будівництва та інших цілей забудовників при будівництві.

Рекомендації з просування енергоефективного будівництва

На одному з семінарів в рамках цього проекту системні експерти обговорили значення такого дослідження на практиці, грунтуючись на отриманих результатах опитування. Також були обговорені і можливі подальші дії учасників проекту для поліпшення найбільш важливих структурних факторів енергоефективного будівництва. Оскільки позитивне ставлення опитаних забудовників до енергозберігаючого будівництва навряд чи можна поліпшити ще більше, увагу більше зосередили на тих моментах, які в проекті розцінювалися як перешкода:

  • Відсутність прикладів для наслідування;
  • Недостатньо знань про програми фінансування;
  • Недостатньо можливостей огляду енергозберігаючих житлових будинків;
  • Відсутність у безпосередній близькості компетентних партнерів з будівництва, а також інформації про їхні послуги.

Знання ролі енергозберігаючих будівель не повинно обмежуватися колом друзів і знайомих, а має підвищуватися і державними установами, такими як муніципалітети та адміністративні ради. Для підвищення статусу і престижу енергоефективних будівель було запропоновано встановити на їх дверях спеціальний логотип енергоефективності, опублікувати інформацію про таких будівлях в легкодоступних джерелах і провести рекламні акції для залучення цільової аудиторії.

Всі учасники закликали до послідовності в програмах фінансування. Вони вважають, що ця тема повинна обговорюватися, а інформація про неї має бути оприлюднена на національному рівні, а не просто в кантонах Швейцарії. Потрібно спростити процес пошуку інформації про програми фінансування. Інформація повинна стати простіше і зрозуміліше. Порівняння витрат і приклади розрахунків можуть показати ефективність програм підтримки енергоефективного будівництва.

Можливість відвідати енергоефективні будинки повинна бути надана в формі днів відкритих дверей, вважають учасники проекту. Мотивувати забудовників, приходити на такі заходи повинні в основному архітектори. Що стосується громадських будівель, побудованих відповідно до стандарту енергоефективності, вони теж повинні будуть взяти на себе зобов’язання проводити екскурсії з наданням послуг професійного екскурсовода.

Також має бути проведено розширення проекту "Спробуй жити в пасивному будинку" (Probewohnen im Passivhaus)4. Для початку потрібно, щоб всіх партнерів із будівництва визнали компетентними у своїй справі. Всі наголосили на необхідності створення рейтингу і знака якості для партнерів із будівництва з відповідним досвідом. Крім того, існує нагальна необхідність у тому, щоб архітектори краще оцінювали ефективність використання енергії в будівлях і консультували будівельників у довгостроковій перспективі.

Тепер очікується, що влада, експертні енергетичні центри та асоціації Швейцарії поліпшать і розширять можливості підвищення кваліфікації та існуючих інформаційних платформ для всіх зацікавлених. А нам, в Україні, та інших країнах пострадянського простору залишається тільки сподіватися, а також мотивувати своїм власним прикладом.

Автор статті: Сюзанна Бруппахер, Міжфакультетний координаційний центр загальної екології в Бернському університеті, bruppacher@ikaoe.unibe.ch

Примітка.
¹ Дослідницький проект "Динаміка дифузії енергоефективних будівель" проводився в рамках Національної дослідницької програми 54 "Сталий розвиток населених пунктів та інфраструктури". Короткий опис результатів проекту є на сайті www.deeb.ch.
² Облік енергетичних характеристик відповідно до заявок на будівництво був неможливий.
³ Кількість людей, хто позитивно відреагував на це твердження, була досить великою (в середньому 3,27 за шкалою від одного, де 1 – "повністю не згоден" і до чотирьох, де – "повністю згоден"). Це говорить про те, що опитані учасники схильні переоцінювати енергоефективність своїх будинків.
4 www.probewohnen.ch

Поділитись:

Читати ще статті

Як встановлюють вікна в Словенії

Як встановлюють вікна в Словенії

14.06.2019

Дізнатися більше
МІФ №5:

МІФ №5: "Пасивний будинок можна опалювати свічкою?!"

26.06.2020

Дізнатися більше
Флоріан Ламмаер про перспективи будівництва пасивних будинків в Україні

Флоріан Ламмаер про перспективи будівництва пасивних будинків в Україні

13.05.2019

Дізнатися більше

Дивитись всі статті

Підпишись на нашу розсилку та отримай безкоштовно чек-лист 20 простих способів економії енергії!

Підписуючись на нашу розсилку, ви погоджуєтеся зі зберіганням та обробкою ваших даних. Ви можете відписатися від розсилки в будь-який момент.